ДГ „Захарно петле” е създадена в далечната 1978 год. За своето вече 45 годишно съществуване тя се е утвърдила, като детско заведение със свой собствен облик, под чийто покрив са израснали десетки хиляди деца.

С Решение № 266, взето с Протокол № 15/01.08.2017г. на Общински съвет Пловдив и на основание Заповед № 17 ОА 2094/22.08.2017г. на Кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев, на 18.09.2017г. към ДГ „Захарно петле“ се присъедини ДГ „Пролет“ и така детската  гардина вече се наименова: ДГ „Захарно петле“, ул. „Петър Шилев“ № 1, с втори адрес: ул. „Генерал Кутузов“ № 4.

Всички педагозите в детската градина  са с необходимата квалификация и професионален опит. Съществува план за кариерно развитие на учителите, а наставничеството е другата форма за приобщаване на младите специалисти към традициите на детската градина.

Връзката между детската градина и семейството е много важна за учебно-възпитателния процес и се осъществява ежедневно в контактите на учителите с родителите. Отчитайки новите реалности на времето в което живеем, педагозите прилагат различни, включително и не традиционни форми на общуване с родителите, работа по проекти и национални програми, които дават своя положителен резултат.

 

Родителски срещи,  открити уроци, тържества, спортни прояви, празници, анкети, седмица на „Отворените врати” през м. април – това дава възможност родителите от първо лице да се запознаят с ежедневието на децата. Наш пръв помощник е Обществения съвет на детската градина и родителските активи  на всяка от десетте групи. Всичко това е традиция и  себеотдаване…!

За децата и техните родители ежедневието в ДГ “Захарно петле”  е един безкраен празник!

Детската градина участва във всички мероприятия организирани от район „Северен”,Община Пловдиви неправителствени организации, като спортни състезания, конкурси за детска рисунка, фестивали, олимпиади и др. с активното съдействие на родителите.

Спорт, забавление и още нещо……!

Така децата от ДГ “Захарно петле”, със своите учители и родители, спортувати се забавляват !

PIC26

ДГ “Захарно петле” покорява олимпийски върхове…!

PIC31 PIC30 PIC28

При нас и различните се чувстват добре – играят, обучават се, участват наравно с другите в състезания, конкурси, забавления и печелят грамоти, медали и купи. По този начин децатасъс СОП се интегрират сред връстниците си успешно за наша радост и удовлетворение на родителите си !