Обяснителна записка към 31.03.2024г.

Отчет за изпълнението на бюджета в периода 01.01.2024г. – 31.03.2024г.

Обяснителна записка към 31.12.2023г.

Отчет за изпълнението на бюджета в периода 01.10.2023г.- 31.12.2023г.

Обяснителна записка 30.09.2023г.

Отчет изпълнение на бюджета в периода 01.07. -30.09.2023г.

Обяснителна записка – 30.06.2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета в периода – 01.04.2023г.-30.06.2023г.

Обяснителна записка – 31.03.2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета в периода 01.01.2023г. -31.03.2023г.

Обяснителна записка – 31.12.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета в периода 01.10.2022г. -31.12.2022г.

Обяснителна записка-09.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета в периода 01.07.2022г.-30.09.2022г.

Обяснителна записка 06.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета в периода 01.04.2022г. -30.06.2022г.

Бюджет 2022г.

Обяснителна записка 31.03.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01. – 31.03.22г.

Обяснителна записка 12.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.10.2021-31.12.2021

Обяснителна записка 09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.07.2021-30.09.2021

Обяснителна записка 06.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2021-30.06.2021

Обяснителна записка 03.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021-31.03.2021

Бюджет 2021 год.

Обяснителна записка 12.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.10.2020-31.12.2020

Обяснителна записка 09.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.07.2020-30.09.2020

Обяснителна записка 06.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2020-30.06.2020

Обяснителна записка 03.2020г.

Отчет за изпълнение на бюджета за период 01.01.2020-31.03.2020

Бюджет 2020

Otchet budjet XII.19

Otchet budjet – 30.9.19

Бюджет 2019 год.

Otchet budjet 31.03.2019

Otchet budjet-30.6.19

Otchet budjet -31.12.2018

Otchet budjet 30.9.2018

Otchet budjet 30.6.18

Otchet budjet – 31.03.2018

Otchet budjet 30.09.2017

Otchet budjet – 30.6.17

Otchet budjet 31.03.2017

Otchet budjet – 31.12.2016

Отчет бюджет ІІ тримесечие – 2016г.

Отчет бюджет І тримесечие – 2016г.

Отчет бюджет 31.12.2015г.

Отчет бюджет- трето тримесечие 2015

Отчет-бюджет-ІІІ-тримесечие-2016

Отчет бюджет 30.06.15

Отчет бюджет І тримесечие 2015г.