Детска градина „Захарно петле” е социално-отговорна институция с утвърден личностно ориентиран подход към деца, родители и учители в условията на иновативен, ефективен и качествен възпитателно-образователен процес. Създадена е през 1978 год. и е заведение от последен архитектурен тип. Ситуирането на детската градина върху достатъчно зелена площ, предлага бърза комуникация между интериора и екстериора, осигурява наблюдаване на близката природна и социална среда.