НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“, ГР. ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

Приет на заседание на Педагогическия съвет на 16.09.2021год.     Протокол №2

РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. И изготвянЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН:

 • Кодекс на труда;
 • Закон за предучилищното и училищното обрмование;

Наредба №5 / 03.06.2016 г. за предучилищното образование;

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 • Наредба за приобщаващото образование;
 • Етичен кодекс на работещите с деца;

Вътрешна нормативна уредба — Правилници и планове.

 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО на ДГ”ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“ ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА:

1.Силни страни и постижения:

*ДГ ,Захарно петле” е институция в системата на предучилищното образование, в която основен приоритет е интелектуалното, социалното, духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование;

*Дейността на ДГ е да създаде образователна и подкрепяща среда и да подготви децата да се справят с предизвикателствата на времето. Работи се за съхраняване на българската национална џдентичност;

*Усилията на екипа са насочени към усъвършенстване на теоретическите и практически умения и способности за прилагане на иновативни подходи с цел по-силна мотивация за комплексни активности от децата;

*Цялата дейност на детска градина Захарно петле” през учебната 2020/2021г. бе насочена към изпълнение на Годишния комплексен план, превърнал се в управленско решение за педагогическия и непедагогическия екип. С активното участие на всички служители от детската градина, планът бе изпълнен при активно и коректно взаимодействие между членовете на екипа от детската градина и родителите;

*Внедряват се иновативни практики при усвояване на учебното съдържание;

*Живота на децата в градината е наситен с празнични събития основани на идеята за учене с радост съчетаване на ученето с положителните емоции;

*Съществува гъвкава организация на формите и дейностите по всички образователни направления;

*Много добра подготовка на децата от подготвителна група за училище;

*Има реорганизирано, естетически добре оформено и поддържано дворно пространство с разпределение по групи на площадки и съоръжения за игри за съответните възрастови групи;

*Екипът от двадесет педагози отговорно подхождаше и изпълняваше професионалните си ангажименти през цялата учебна година. На всички учители, назначени на различните учителски длъжности —учител, старши учител бе осигурена творческа среда за възможно найвсеобхватно реализиране на целите и задачите от Програмите за възпитателно-образователна работа с всички възрастови групи в детската градина, за изпълнение на държавните образователни изисквания;

*В детска градина ”Захарно петле” беше организиран дневен режим на децата, съобразен с държавните образователни стандарти. Проведена беше входяща и изходяща диагностика, с която се отчита успеваемост на децата, наблюдение върху степента на развитие на уменията им по основните образователни направления, с акцентуване върху познавателните им способности, социални умения и емоционална отзивчивост и постигането на държавните образователни стандарти.

Учебната 2020/2021 г. въпреки епидемиологичната обстановка бе изпълнена с инициативи и изяви, организирани и осъществени с общи усилия от децата и учителите, предавани онлайн на родителите посредством Фейсбук групи.

 • Учебната година беше тържествено открита от г-жа Табакова, която приветства с добре дошли децата от първите групи на ДГ. Децата от 4-та група поздравиха с песни и стихотворения новопостъпилите деца.
 • През м.октомври подготвителните групи на ДГ „Захарно петле” взеха участие в конкурс за рисунка на детска приказка „Приказно вълшебство”. Спечелилите бяха наградени с плакет и материали и пособия за рисуване.
 • За да бъде почетена паметта на българските просветители, книжовници и свети будители 1 ноември, 4-а гр. с г-жа Фитфова и г-жа Ковачева, подготвиха и излъчиха онлайн празник, в който участваха всички деца. А във фоайето на ДГ бе подредена изложба.
 • В четвърта „а” група отново се проведе открит урок по грънчарство с гост родител — Георги Петров. Всяко дете имаше възможност да изработи коледно джудже от глина. След изпичането им последва и декоративно рисуване върху тях.
 • На 25.11.2020 г. драматизация на приказката ,Дядовата ръкавичка” направиха децата от 4”а”група. Те умело влязоха в ролите на животните от приказката. Родителите също се насладиха на представлението, което се излъчваше на живо във Фейсбук групата.
 • През м.декември децата взеха участие в конкурс за детска рисунка „Моята вълшебна коледа“.
 • На 29.11.2020г. отново затвориха детската градина поради пандемията от COVID — 19.
 • На 21.12.2020 г. преустановиха дейността на детската градина и тя възстанови своята нормална работа с деца.
 • През м.януари 2021 г. децата от 4”в” група взеха участие в конкурс за детска рисунка на тема „Влажните зони — извор на живот”, организиран от РИОСВ — Пловдив. Малките творци вложиха много въображение, творчество и лично отношение към природата. Всички участници получиха грамоти, изпратени по пощата.
 • Традиция в детската градина е отбелязване и честване на големи християнски и народни празници – вълнуващи срещи и докосване до българския фолклор, традиции и обичаи в името на духовните християнски и национални ценности и възпитанието на подрастващите, израз на благородството и силата на българския дух.
 • За да се научат да обичат и да пазят традициите, децата заедно със своите родители с много любов, голямо желание, творчество и сръчност изработиха мартеници. Красивите мартеници н произведения, бяха подредени в коридора на детската градина.
 • С огромна радост и нетърпение децата посрещнаха Баба Марта. Тя пристигна в детската градина с ярка носия, с голяма кошница, пълна с мартеници. Разказа им интересни легенди за мартениците, а децата я поздравиха с песни и стихотворения. Накрая Баба Марта заедно със своята внучка закичи всички деца с мартенички, като ги благослови да са бели и червени и им пожела здраве, сила и дълъг живот.
 • Усърдно и с много любов, децата от 4”а” група, заедно със своите учители, подготвиха и изнесоха празник – един от най-любимите на малки и големи — Баба Марта. С песни и много артистичност те разказаха за Пижо и Пенда, за Баба Марта, пяха и танцуваха. Поради епидемиологичната обстановка, чрез конферентна връзка, тържеството се излъчваше на живо. По този начин родителите успяха да се насладят на малките артисти.
 • На 05.03.2021 г. с урок по родолюбие децата от 4”6” група отбелязаха Националния празник на България — З март. Децата, умело ръководени от своите учители, показаха знания и завидни артистични умения. С вълнение и гордост децата рецитираха стихотворения и произнасяха имената на героите, дали живота си за свободата. Гост на празника беше зам.кмет на район „Северен” Калоян Георгиев. Той поздрави децата, учителите и директора за прекрасния празник, който показва, че историята може да бъде интересна, достъпна и вълнуваща и за помалките деца.
 • Педагозите навръх Велики понеделник от Страстната седмица по традиция и в навечерието на празника на празниците Възкресение Христово, украсиха фоайето на детската градина с найцветната изложба на тема Шарен, пъстър Великден”. Малчуганите от ДГ”Захарно петле“, заедно със своите родители с много вдъхновение, фантазия и творчество изработиха яйца малки и големи, боядисани с различни техники, украсени по най-причудливи начини.
 • За трета поредна година педагозите на ДГ „Захарно петле” подготвиха за своите малчугани представление „Лазарски венци — великденски камбани”, посветено на едни от най-светлите и почитани християнски празници — Лазаровден, Цветница и Великден. Учителите влязоха успешно в ролята на актьори и претвориха за децата традициите и обичаите на трите празника. С много усмивки и добро настроение, децата също се включиха в инициативата, като изпяха тематични песнички под музикален съпровод.
 • „Важно е да умеем да пазим българските традиции и да ги предаваме на следващите поколения. Нашите наследници трябва да се гордеят с корените си и да тачат хубавите български празници”, каза кметът на район „Северен” Стоян Алексиев, който бе гост на събитието.
 • Незабравими моменти подари българския фокусник и илюзионист Христо Попов-кристел, който посети децата на ДГ „Захарно петле”. Децата видяха невероятни номера с гълъби и зайчета; жонглиране; разнообразни фокуси, изпълнени с високо ниво на професионализъм.
 • Спортен празник по случай 1 юни — Деня на детето под надслов „Празнуваме и спортуваме” бе проведен в двора на детската градина. Водещ на събитието беше г-жа Нонка Антова. Спортното състезание бе тържествено открито с танц на децата от З”а”група, ръководени от муз.р-л г-жа Иоана Велкова. Децата от всички възрастови групи се състезаваха в различни спортно подготвителни и подвижни игри. Празникът премина с много положителни емоции, забавления и игри.
 • През 2020/2021 учебна година вътрешните квалификационни форми бяха насочени към обогатяване и усъвършенстване компетентностите на педагогическите специалисти, насочени към развитие и усъвършенстване на партньорски отношения на детската градина със семейството. А външните квалификационни форми бяха по актуални и вълнуващи педагозите теми. Спазваше се подготвения план за 2020/2021 г.
 • Налице е рационално и питателно хранене, при стриктно спазване на Рецептурника за детско хранене и Наредбите N9 6 и 9;
 • Ежедневно, качествено медицинско обслужване на децата;
 • Освежени и дезинфекцирани са всички групи за новата учебна година;
 • Учебната година за всички приключи положително, като децата получиха необходимите умения за съвместни дейности, индивидуална изява, възпитателни и образователни знания, които ще могат да надградят през следващата учебна 2021-2022 г. , а предучилищните групи необходимите компетентности да продължат своя път към училище.
 1. Слаби страни, проблеми, трудности, опасности:
 • липса на физкултурен салон
 • Разгръщане на работата с родителите, търсене на нови форми на взаимодействие, превръщането им в приоритет.
 • Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи, и повишаване на квалификацията.
 1. МИСИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Мисията на детското заведение е да даде качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст, да постави основата за формиране на личности със социално поведение и мислене, знаещи, можещи, с високо самочувствие, широки интереси и творчески нагласи, съхранили своята национална идентичност и уважаващи индивидуалните и културни различия.

Тя се основава на въведените добри практики, традициите запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията. организационната култура, оценките на различни институции и родителите, Закона на предучилищното и училищното образование, който урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно образование, както и с устройството, функциите, организацията и финансирането на системата на предучилищното образование.

Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование децата. учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти — ресурсен учител, логопед, психолог, както и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми за сътрудничество, ефективна комуникация, и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, визията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности.

!II. ВИЗИЯ НА ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ“

Детска градина „Захарно петле” е съвременен тип детско заведение. Тя има собствен стил и облик и е желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет.

При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи.

Визията на детското заведение е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори: Детска градина — Семейство — Обществен съвет — Институции като партньори в провеждането на различни дейности.

В ДГ”Захарно петле” детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. А екипът от учители е партньор със семейството, което намира подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

като общинска собственост и местна дейност детската градина се издържа на делегиран третостепенен бюджет, като се прилагат национални стандарти за издръжка.

Бюджетът на детското заведение е достатъчен, което позволява да се поддържа и обогатява материалната база.

 1. ЦЕЛИ HA дЕтското ЗАВЕДЕНИЕ

Основна цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.

Подцели:

> Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции;

> Успешна подготовка на детето за училище чрез използване на съвременни технологии и формиране на общочовешки добродетели у децата.

> Развитие потенциала на всяко дете чрез съдържателни и разнообразни дейности и интегриране на различните видове детска активност.

 1. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
  • Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина;

Поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия;

 • Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие;

Стимулиране на индивидуалността, творчеството, толерантността към различията и проявите на доброто у децата;

 • Осигуряване на среда, която радва децата, стимулираща ги за активно общуване с връстниците и възрастните, носеща им удовлетворение и задоволяваща изцяло техните потребности от игри, движение и информация;
 • Приобщаване към националните и европейски културни ценности чрез съчетаване на добрите традиции и модернизирането на образователния процес;
 • Постоянно усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на учителите чрез философията на ученето през целия живот;
 • Адаптиране и приложение на добри европейски педагогически практики в образователния процес;
 • Активно и ползотворно сътрудничество със семействата с цел защита правата, интересите и потребностите на децата.
 1. ПРИОРИТЕТИ
 • Поддържане на високо качество и ефективност на образователно -възпитателния процес в детската градина;
 • Създаване на умения у децата за самоконтрол, самооценка на собствените постижения и поведение, развиване на познавателните способности и интереси като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят;
 • Изграждане на позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт за всяко дете, допринасяща за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето, социална компетентност и подготовка за училище;
 • Осъществяване на коректни взаимоотношения и контакти с родителите сътрудничество и съпричастност, основаващи се на доверие и откритост, толерантност и добронамереност. деликатност и взаимно подпомагане;
 • Извеждане на иновацията, интеграцията и интерактивността като основен белег на работата на всеки един от педагозите;
 • Решаване на конфликти между децата и противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;
 • Оптимизиране на дейностите извън ДОС.
 • ПРОГРАМНА СИСТЕМА

В ДГ „Захарно петле” образователно-възпитателната работа за учебната 2021-2022г. ще се осъществява по програма на МОН, като се използват учебните помагала на издателство ”Изкуства”, книжките ” Аз съм в детската градина” за първа възрастова група, втора възрастова група и трета възрастова група и ”Аз ще бъда ученик” за четвърта възрастова група.

 • ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ПОДЦЕЛИТЕ

< квалификационно – педагогическа дейност:

лекция за компетенциите, необходими на учителя и тези на родителя;  изработване на тестове за диагностика по различните образователни направления; изясняване на проблемите при воденето на задължителната документация.

< Организационно-педагогическа дейност:

изготвяне на седмично разпределение и годишни разпределения;  определяне екипите на групите;

 • оформяне на родителските табла, интериора в групите и фоайетата;
 • изготвяне на график за работа за допълнителните образователни дейности;
 • измерване физическата дееспособност на децата;
 • изработване на детските портфолиа;
 • диагностични процедури за проверка на входното ниво.

< Административно-стопанска дейност:

 • изработване и защита на Списък ОБРАЗЕЦ — 2, електронно подаване с КЕП;
 • дооформяне на вътрешния двор със зелена растителност и дървета;

начален инструктаж на новопостъпили служители;

 • осигуряване на работно и представително облекло на служителите;

осигуряване на задължителната документация; осигуряване на канцеларски материали и учебни пособия;

 • проверка и своевременно отстраняване на повреди в уреди, съоръжения и инсталациите в детската градина и двора;

проверка на таксова книга, ведомост, форма -76, и др. счетоводни документи.

< Контролна дейност:

1 .Административна – проверка на учебната документация; проверка на таксовата книга и другата счетоводна документа.

2.Педагогическа – установяване входно и изходно ниво на децата; Тематична проверка-

,Екологично образование на децата насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие”

 1. Текуща – проверка на всички учители по всички направления и ядра; посещаемост и видове отсъствия на децата в групите.

Резултатите от контролната дейност се отчитат на педагогически съвет.

 1. РАБОТА С РОДИТЕЛИ
 1. Родителски срещи във всички групи. Избор на родителски актив по групи и за ДГ.
 2. Запознаване на родителите с Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и Правилника за дейността и дейностите над ДОС и дейности по БДП.
 3. Оформяне на родителски кътове и постоянни изложби на детското творчество —по групи.
 4. Открити моменти пред родителите.
 5. Участие на родителите в подготовката и провеждането на празници и работилнички за изработка на различни изделия.
 6. Анкети с родители по отношение на организацията на работа и постигнати резултати

За учебната 2021/2022г. са записани 261 деца на възраст 3—7 години, по желание на родителите съгласно ЗПУО. Децата са разпределени в 10 групи, като групите са сформирани на възрастов принцип съгласно Правилникът за дейността на ДГ „Захарно петле” и правилата за прием на деца в Община Пловдив. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

М.СЕПТЕМВРИ – 2021г.

Педагогически Дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
Първи ПС Срок:

15.09.2021г.

Отг: Директор

Втори ПС Срок:

16.09.2021 г.

Отг: Директор

Квалификация:

Лекция:

,Адаптацията на детето в нова среда ролята на педагогическото взаимодействие с родители”

1 „Здравей детска градина!” -Тържество за откриване на НУГ.

Отг..                        у-ли и у-ля по музика.

Срок: 15.09.2021 г.

2.Избор на секретар на ПС.

З.Избор на работни екипи, комисии и отговорници, подпомагащи дейността на детската градина през новата учебна 2021-2022г.

4.Актуализиране на длъжностните характеристики.

5. Утвърждаване на хорариумите по групи и новите седмични програми по издателство „Изкуства”.

6.06съждане и приемане на план за контролната  дейност,         план    за квалификационната дейност, план за тематичната проверка, план по БАК и пожари, план за празници и развлечения в дг.

7.Педагогическо взаимодействие м/у институцията и сем. среда, като субекти, осигуряващи просперитета на детската индивидуалност и влиянието в/у нейния потенциал.

1 .Проверка на таксовата книга, 2.Проверка на складовете за хранителни   продукти консумативи.

З.Проверка на дневниците на групите.

4.06що събрание за приемане на Правилника за вътр.ред, длъжн. х-ки – персонал, избор на хигиенна комисия.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административностопанска дейност
1 .Педагогически контрол: -проверка на задължителната документация. -проверка на посещаемостта по групи.

2.                 „Стоп, червено”практическа ситуация на площадката по БДП за безопасно движение.

3.                 „Есенни фантазии — мама, татко и аз” изложба на изделия, изработени от природни материали

4.                 Квалификация:

Лекция:

Квалификация на учителите за работа с деца със СОП Педагогическо споделяне: работа с онлайн платформи за педагогическо споделяне

1.                 Педагогическо съвещание: -изготвяне на диагностични тестове за входно ниво на децата.

Отг: Учители по групи

-изготвяне портфолио на децата от групите. Отг: Учители

2.                 Работа с родителите:

–                     родителски срещи по групи; – провеждане на индивидуални разговори с родителите на новоприетите деца;

–                     обогатяване на базата по групи [есенна украса/;

Седмица на четенето — „С мама приказки четем”

Отг.: учители по групи

З. Хигиена и здравеопазване – отразяване на антропометричните измервания на децата в медицинската им документация—комуникация между мед. сестра и личен лекар.

Отг.: Мед. Сестра

–                     проверка на хигиенното състояние на обекта.

Отг.: Мед. сестра и Директор

4. Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за организиране и реализиране на допълнителните педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни стандарти за учебната 2021-2022г.

1. Проверка на хранителния склад.

2.Проследяване на заплащане на такси и недопускане на недобори. Проследяване на абонамент.

З .Проверка на приходноразходната книга.

4. Проверка на работното време на служителите. 5.3ареждане с продукти за есенно-зимния период.

Отг: домакин, касиер-домакин 5.06що събрание – финансов отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на календарната 2021 г.— м.юлисептември.

6.Проверка на готовността на отоплителната инсталация за зимния сезон.

м. октомври – 2021г.

М. НОЕМВРИ – 2021г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
1.Педагогически контрол: – анализ от резултатите на диагностиката — входно ниво – обсъждане на текущи проблеми. -текуща проверка: организация на работа с деца по направления, кътове за игра, култура на хранене, навици.

Отг.: Директор;

2. Квалификация:

Лекция:

„STEM обучението в ДГ — методология и същност”

Срок:м.11.2021 г. отг.Учители „Екологичен мост подобряване на екологичната компетентност на учителите”

1 .Педагогически съвещания:

-информация за състоянието на МТБ, обновяване на групите и др. отг: Директора, срок: 12.11.21 г.

2. Работа с родителите:

-„Зелена детска градина” — дейности с екологична насоченост;

–                     „Животинският свят в океана” — открита ситуация пред родителите; З. Празници и развлечения:

„За учителя с любов — празник на

Народните Будители”

Отг. Учители – За най-доброто семейство

Отг. Учители

–                     „Как да се спасим” — открита ситуация по БАК;

Отг.: Учители по групи, мед.сестра, срок 24.11.21 г.

4. Хигиена и здравеопазване: – Провеждане на текущ контрол по хигиенното състояние на обекта. Отг.: Директор, мед.сестра срок: 30.11.2021г.

– Реализиране на оздравителни и закалителни дейности —контрол на температурата в занималните и

спалните, проветряване, закаляване чрез облеклото на децата.  Отг.: мед. сестра срок: 26.11.2021г.

I . Проверка на трудовата дисциплина.

2. Проверка на задължителната учебна документация. З.Проверка качеството на храната и грамажа на детска порция.

4.Инвентаризация и брак със Счетоводител от район“Северен” .

5.Есенно почистване на двора на детската градина и подготвяне за зимния сезон.

М. ДЕКЕМВРИ – 2021г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
Трети ПС

Срок: 15.12.2021г.

Отг:директора Педагогически контрол:

П оверка на

1 .Организация и съдържание на педагогическото взаимодействие в различни режимни моменти/ утринно раздвижване, хранене, допълнителни педагогически ситуации в следобеден режим/ 1 .Приключване на финансовата година.

Отг.: Гл. Счетоводител 2.3авършване на годишната инвентаризация.

3.Абонамент за периодичния и

задължителната документация. -Проверка по направления;

-Анализ на резултати от тематична проверка

2. Квалификация:

-Практику_м: „Стимулиране и развитие на детската екологична култура чрез ефективно използване на творческите дейности” -Лекция: „Екологичното образование чрез изпълнение на екологични проекти и триз техники”

Срок: 17.12.2021 г. , Отг.: директор

2.Работа с родителите:

– Развлечения с екологична насоченост — поставяне на хранилки за птици, украсяване на жива елха

Отг.Учители, срок: 15.12.21 г.

З. „Дядо коледа дойде с дар за всякое дете”

5. Хигиена и здравеопазване:

Провеждане на текущ контрол на хигиенното състояние на кухня, складове, кабинети и др. Отг.: Директор,мед.сестра Срок: текущ

– Проверка на рационалното хранене.

Отг. Мед. сестра

Срок: постоянен

електронен печат.

4.Проверка на задължителна счетоводна документация.

5.Изготвяне на примерен график на отпуските на всички служители за 2020 календарна година.

6.Годишен инструктаж на работещите по безопасност и здраве при работа.

7.3аседание на Обществен съвет.

Отг. Директор

М. ЯНУАРИ – 2022г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
Заседание на ПС за : – отчитане на дейността на ДГ през първото полугодие; – проследяване резултатите от предучилищната подготовка на децата.

Педагогически контрол:

-Информация за състоянието на групите посещаемост, МТБ, кътове; -Проверка на задължителната документация; -Проверка по

1 .„Разделно събираме отпадъци” иновативен куклен театър Отг. Учители, срок: м. януари 2. ,Празник за здравето” — 4-та гр.

Отг.Учители, срок: 28.01.22г.

3.                 как децата си представят здравето? рисуване/изложба

Отг.Учители, срок: 21.01.22г.

4.                 ,Житената питка” — пътят на хляба

З.Работа с родителите:

– разговори и индивидуални срещи с родителите

4.Хигиена и здравеопазване:

1 .Осигуряване на оптимален двигателен режим.

Отг.Учители, срок: постоянен

2.Проверка от комисия по хигиена на санитарно- хигиенното състояние на групите и кухнята;

Отг.мед.сестра, срок: постоянен

5.0тчитане на резултатите от

1 .Изпълнение на задачи от плана за зимна подготовка почистване на сняг ако има такъв /.

2.Проверка документацията, водена от ЗАС / присъствена форма, събираемост на такси/ Отг.Директор,ЗАС; срок: постоянен

З. Проверка на хранителните складове.

4.Проверка качеството на храната и грамажа на детска порция.

5.Провеждане на Общо събрание:

–  отчет за финансовата 2021 г.

–  отчет на СБКО за 2021г.

направления.

2.Квалификация: Лекция: „Ролята на работата с природни материали за развитие на креативно мислене и формиране на екологично отношение”

контролната дейност на директора

М. ФЕВРУАРИ – 2022г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
1.Четвърти ПС

Срок: 17.02.2022г.

Отг. Директор

2.Избор на

Програмна система за втора,трета и четвърта възрастова група, по която ще де работи през учебна 2022-2023 г. З.Педагогически контрол:

–                     Извършване на текуща проверка по зуд.

4.Квалификация:

–                     Дискусия:

„Развитие на интерес и любопитство у децата към природата посредством дидактически игри с екологичен фокус – Открита практика: Възпитание на децата в екологична култура.

Затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда

–                     Обучение на пе сонала за

I .Организиране на празниците от пролетния цикъл —приемане на графици за провеждане на тържества за Баба Марта, тържества за мама Отг. Учители, муз.р-л;срок: м.февруари

–                     Поклон пред Апостола!

Отг. Учители

–                     Неспокойната Земя — беседа за бедствията

Отг. Учители; срок: 28.02.22г.

2. Работа с родители:.

–                     Изложба от изработени мартеници Отг.Учители; срок: 26.02.22г.

–                     провеждане на родителски срещи за решаване на организационни проблеми

–                     Здравна рубрика — информационен кът Отг. Мед.сестра; срок: 28.02.22г.

3. Хигиена и здравеопазване: 1 Контрол на температурата в помещенията и закаляването на децата.

Отг.: мед. сестра

2. Отчет на здравословното състояние на децата и заболеваемостта.

Отг.: мед. сестра

З. Проверка на хигиенното състояние на групите.

Отг.: мед. сестра

1 .Проверка на трудовата дисциплина.

2.Проверка на хранителните складове, сертификати на хранителните продукти по Бдс.

З .Проверка на задължителната счетоводна документация.

действия при БАК, пожар, първа помощ

М. МАРТ – 2022г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
Педагогически контрол: -Проверка на задължителната документация Срок: постоянен, Отг.: Директор

Квалификация: -Ден на водата беседа, презентация –Творческо споделяне:

Изложба от отпадъчни и природни материали Тренинг:” Техники за преодоляване стреса на работното място”

1 .„ Бабо Марто, ти ела”, развлечение за посрещане на Баба Марта всички групи срок: 01.03.22г.

2. Работа с родители:

,На мама днес е празник!” — празник за мама

Отг. Учители; срок: 11.03.22 г.

Здравето- най-ценното богатство за децата”

Отг.Учители; срок:З 1.03.22г. – Ден на водата — рисуване/изложба Отг.Учители; срок: 18.03.22г.

–                     Вода, Огън, Земя и Вятър — куклен театър

Отг.Учители; срок:З 1.0З.22г.

З. Хигиена и здравеопазване:

–                     Проверка на хигиена в занималните и коридорите

Отг. :мед.сестра; срок:постоянен

1 .Варосване на дръвчетата в двора и залесяване с нови храсти и дървета.

Отг: директора и РПС.

2.Проверка на месечния отчет на ЗАС.

З .Проверка на хранителния склад — срокове на годност , начин на съхранение на продуктите.

Отг.Директор, ЗАС, мед. сестра

М. АПРИЛ – 2022г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа дейност Административно-стопанска дейност
1 .пети ПС

Срок:2О.О4.2О22г.

Отг: директора 2.Номинация за учители за удостояване с Почетна значка на гр. Пловдив; З.Педагогически контрол: – Проверка по направления във всички групи; Отг.:директор;срок:

1.                 Книжко моя сладкодумна — среща с автор на литература за деца

Отг.Учители; срок:08.04.22г

2.                 „Пролетен карнавал” — развлечение за посрещане на пролетта;

Отг.Учители, муз.р-л; срок:20.04.22г.

2. 22 април — Ден на Земята почистване на двора

Отг.Учители; срок: 30.04.22г.

З.Иде Великден — боядисване на яйца и изложба

Отг.Учители; срок: 21.04.22г.

4. Работа с родители:

,Гората е здраве” засаждане на

1 .Изготвяне на заявка за летните планови ремонти. 2.Проверка на ведомост и таксова книга – недобори.

З .Проверка на хр. складове и

склада за консумативисрокове на годност на продуктите, сертификати по БДС.

З .Пролетно почистване на двора.

29.04.22г. -Подготовка на тестовете за диагностика на децата за изходно ниво;

Отг.: Учители по гр.; срок:29.04.2022г.•, 4. Квалификация: Семинар/дискусия: ”Училищната готовност -— успешен п еход ДГ-училище

храсти и дървета;

5. Хигиена и здравеопазване:

-Двигателна активност в детската градина – беседа

Отг.мед.сестра; срок: 30.04.22г.

М. МАЙ – 2022г.

Педагогически дейности Организационно-педагогическа

дейност

Административно-стопанска

дейност

1 .шести ПС:

-отчет на цялостната работа през учебната година;

– приемане на доклад-анализ за дейността на детското заведение;

-отчет на контролната дейност на директора; -отчет на резултатите от тематичната проверка;

-анализ на квалификационната дейност;

-насоки за работа през летния период; Срок:26.О5.2О22г.

Отг: Директо

1 .Изготвяне на диагностични тестове за изходно ниво.

Отг: Учители по групи

2. „24-ти май — най-светлия български празник” – поставяне на постери във фоайето на ДГ.

Отг:Учители по групи; срок: 13.05.2022г. З.Работа с родители:

–  Ден на отворените врати

–  Здрави и силни” — спортен празник

Довиждане, детска градина!” празник за изпращане на бъдещите ученици

„Здравейте, Пътешественици” екскурзия 3-та и 4-та гр.

4. Хигиена и здравеопазване:

-Антропометрични изследвания на

децата

Отг.мед.сестра; срок: 31.05.22г.

1 .Подготовка за летен режим на работа.

2.Актуализиране на графика за отпуските на ПП и НП персонал.

3.0тчитане реализирането на годишното разпределение на темите и ситуациите.

4.0сигуряване на материали и задължителна документация за НУГ- изготвяне на заявки. 5 .Изчистване на недоборите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Годишният план на ДГ ”Захарно петле“ е отворен за допълнения и корекции през цяла га учебна 2021/2022 година, при възникване на необходимост от това, след гласуване на

Педагогически съвет

Приложенйя към Годишен комплексен план на ДГ „Захарно петле”:

1.График на срещите по ал. 1, т. 2, съгласно чл. 16, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование;

 1. План за квалификационна дейност;

З. План за контролна дейност;

 1. План за тематична проверка;
 2. План за празници и развлечения;
 3. план по вДП•,
 4. План по БАК;
 5. План педагогически съвет.