Тема на обучението: „Дизайн мислене за отворено обучение“ с цел споделяне на добри практики с ДГ „Изгрев“, гр. Пещера.

Форма на обучение: Частично-Присъствена

Място на провеждане: хотел „Домейн“, гр. Пещера

Период на провеждане: присъствено – от 11.06.2022 до 12.06.2022,                                                  неприсъствено –  от 13.06.2022 до 22.06.2022

Продължителност (академични часове): 16

/8 часа – присъствено и 8 часа – неприсъствено обучение/

Обучителна организация: „Евроклас Консулт“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 17