Тема на обучението: „ „Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.“

Форма на обучение: Частично-Присъствена

Период на провеждане: присъствено синхронно от разстояние в електронна среда TEAMS – на 19.11.2022г.,  дистанционна част –  от 20.11.2022г. до 29.11.2022г.

Продължителност (академични часове): 16

/8 часа – присъствено синхронно в електронна среда и 8 часа – дистанционна част/

Обучителна организация: „Евроклас Консулт“ ЕООД

Брой педагогически специалисти: 23