• възпитаване на децата в духа на националните и общочовешки традиции;

  • включване на дейности, които са подходящи за различните равнища, адресирани към индивидуалните нужди на децата и съобразени с етническата им принадлежност;

  • включване на семейството в процеса на дефинирането на подходящи и приложими цели за възпитанието и обучението;

  • изменения на взаимоотношенията м/у децата и учителите, чрез мониторинг на ежедневното общуване и обучение;

  • да се подкрепя възпитанието на идентичност и толерантност в интеркултурния им смисъл.