Протокол № 4/17.06.2024г.

Покана ОС -3-то заседание за учебната 2023-2024г.

Протокол № 3/13.02.2024г.

Покана ОС- 2-ро заседание за учебната 2023-2024г.

Протокол № 2/30.10.2023г.

Покана ОС – 1-во заседание за учебната 2023-2024г.

Протокол № 1 от ОС – 19.10.2023г.

Покана – избор на нов обществен съвет – 19.10.2023г.

Протокол № 3/15.06.2023г.

Покана ОС – 3-то заседание за учебната 2022-2023г.

Протокол № 2 /31.01.2023г.

Покана ОС – 2-ро заседание за учебната 2022-2023г.

Протокол № 1/20.10.2022г.

Покана ОС – 1-то заседание за учебната 2022-2023 г.

Протокол № 3/08.06.2022г.

Покана ОС – 3-то заседание за учебната 2021-2022г.

Протокол № 2/25.02.2022г.

Покана ОС – 2-ро заседание за учебната 2021-2022г.

Протокол № 1/26.10.2022г.

Покана ОС – 1-во заседание на учебна 2021/2022г.

Протокол № 4/20.05.2021г.

Покана ОС

Самостоятелна организация на обучение

Протокол № 3/19.02.2021г.

Покана ОС

Протокол № 2/28.10.2020г.

Покана ОС.

Протокол № 1/07.10.2020г.

Покана обществен съвет.

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/04/Схеми-Уч.-плод-и-Уч.-мляко-раздаване-на-29.04-и-30.04.2020г..pdf

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/04/Схеми-Учелещен-плод-Училищно-мляко.pdf

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/04/Участие-в-АПСПО.pdf

Уважаеми родители такси

Съобщение на РУО-Пловдив

OBYAVLENIE po shemite Uchilichten plodq Uchilichtno mlyko

Ние четем