ЦДГ ‘Захарно Петле’ Пловдив ул. Петър Шилев 1 тел. 032 953 256