Детска градина „Захарно петле” разполага с квалифициран персонал, който осъществява работа на високо професионално ниво с вярата, че тези деца утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, но също така да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност.


Длъжност Име, презиме, фамилия Образование и ПКС
       
1 директор Тони Николова Табакова Висше-магистър ІІ ПКС
2 старши учител Иванка Христева Кутрова Висше-магистър
3 старши учител Галя Павлова Фитфова висше бакалавър
4 старши учител Людмила Будакова – Борукова Висше-магистър – ІІІ ПКС
5 старши учител Преслава Гугова-Пашунова
Висше-бакалавър
6 старши учител Павлинка Йорданова Иванова Висше-бакалавър
7 старши учител Вилина Чолакова-Стоянова Висше-магистър  -V ПКС
8 старши учител Нонка Антова-Пехливанова Висше-магистър – ІII ПКС
9 старши учител Елка Николаева Николова Висше-магистър – ІII ПКС
10 старши учител Милена Петрова Кротнева Висше-бакалавър- V ПКС
11 учител Ганка Иванова Атанасова
Висше-бакалавър
12 учител Ваня Павлова Бонева
Висше-бакалавър 
13  учител Йорданка Стоянова Манолова Висше-магистър – ІV ПКС
14 учител Илияна Николаева Ненкова
Висше-бакалавър
15 учител Десислава Николаева Нейчева Висше-бакалавър
16 учител Атанасия Николаева Атанасова Висше-бакалавър
17 учител Диана Иванова Толева Висше-бакалавър
18 учител Мария Илиева Пенева Висше-магистър – ІV ПКС
19 учител Теодора Иванова Петрова Висше-магистър
20 учител Кунка Краева Папазова висше бакалавър
21 учител Христина Стоянова Аскерлакова Висше-бакалавър
22 0.5 учител Муз.
Цветелина Николова Николова-Топчиева Висше-магистър
23 0.5  учител Муз. Йоана Иванова Велкова  Висше-бакалавър-V ПКС
24 ЗАС Мария Петрова Гърнева Висше-бакалавър
25 домакин Марияна Тодорова Тодорова средно
26 домакин Оля Пламенова Атанасова средно
27 готвач Величка Илиева Апостолова Средно с квалификация
28 раб. кухня
Мая Венциславова Христова
Средно
29 готвач Мария Иванова Кузманова
 Средно с квалификация
30 пом. готвач Веселка Тодорова Заралиева Средно
31 0,5 раб. кухня Павлинка Иванова Ликова Средно
32 Пом. възпитател Виргиния Венкова Замярска
Средно
33 Пом.възпитател Видка Енчева Енчева
средно
34 Пом. възпитател Мария Милкова Ламбова Средно с квалификация
35 Пом.възпитател Марияна Христова Челенгирова Средно с квалификация
36 Пом. възпитател Жана Любенова Иванова средно
37 Пом.възпитател Емилия Христова Георгиева Средно с квалификация
38 Пом. възпитател Димка Стойнова Георгиева
средно
39 Пом.възпитател Здравка Митева Казиска средно
40 чистач Живка Тотева Апостолова основно
41 Пом. възпитател Върбинка Стоянова Стоянова Средно с квалификация
42 РПС Стоян Костадинов Тотев средно с квалификация
43 общ работник Георги Стоянов Йотовски средно
44 0.5 технически секретар Цветанка Трифонова Лазарова-Гозманова Висше-магистър