Детска градина „Захарно петле” разполага с квалифициран персонал, който осъществява работа на високо професионално ниво с вярата, че тези деца утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, но също така да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност.

по ред Длъжност Име, презиме, фамилия Образование и ПКС
1
директор Цветанка Трифонова Лазарова Висше-магистър
2 главен учител Антоанета Петрова Златанска Висше-магистър ІІІ ПКС
3 главен учител Иванка Христева Кутрова Весше-магистър
4 старши учител Нешка Маринова Дочина Висше-магистър
5 старши учител Тони Николова Табакова Висше-магистър – ІІІ ПКС
6 старши учител Преслава Гугува-Пашунова
Висше-бакалавър
7 старши учител Павлинка Йорданова Иванова Висше-бакалавър
8 старши учител Вилина Чолакова-Стоянова Висше-магистър  -V ПКС
9 старши учител Нонка Антова-Пехливанова Висше-магистър – ІV ПКС
10 старши учител Елка Николаева Николова Висше-магистър – ІV ПКС
11 старши учител Милена Петрова Кротнева Висше-бакалавър- V ПКС
12 учител Десислава Георгиева Стоянова-Тотева Висше-магистър
13 учител Петя Тодорова Кацарова Висше-бакалавър V ПКС
14  учител Йорданка Стоянова Манолова Висше-магистър – ІV ПКС
15 учител Веселка Петкова Гуджерова Висше-магистър – V ПКС
16 учител Ирена Данчева Ковачева Висше-бакалавър
17
учител
Дияна Иванова Толева Висше-бакалавър
18 учител Мария Илиева Пенева
Висше-магистър – ІV ПКС
19 учител Теодора Иванова Петрова Висше-магистър
20 учител Христина Стоянова Аскерлакова Висше-бакалавър
21 0.5 ст.  учител Муз.
Олга Борисова Тотова Висше-магистар
22 0.5  учител Муз.
Йоана Иванова Велкова
 Висше-бакалавър-V ПКС
23 ЗАС Мария Петрова Гърнева Висше-бакалавър
24 домакин Марияна Тодорова Тодорова средно
25 домакин Иванка Йорданова Ангелова средно
26 готвач Величка Илиева Апостолова Средно с квалификация
27 помощник готвач Величка Илиева Шумарова Средно с квалификация
28 готвач Мария Иванова Кузманова
 Средно с квалификация
29 работник кухня Веселка Тодорова Заралиева Средно
30 0,5 раб. кухня Мая ВенциславоваХристова основно
31 Пом. възпитател Стоянка Петрова Атанасова Средно с квалификация
32 Пом. възпитател Марина Георгиева Събева средно
33 Пом. възпитател Мария Милкова Ламбова средно
34 Пом. възпитател Марияна Христова Челенгирова средно
35 Пом. възпитател Жана Любенова Иванова средно
36 Пом. възпитател Емилия Христова Георгиева средно
37 Пом. възпитател Стоянка Кръстева Мерджанова средно
38 Пом. възпитател Здравка Митева Казиска средно
39 чистач Живка Тотева Апостолова основно
40 Пом. възпитател Катя Милева Ганчева средно
41 РПС Стоян Костадинов Тотев средно с квалификация
42 общ работник Христо Петров Христозов средно
43 пом. на учителя Добрина Атанасова Колева средно с квалификация