Детска градина „Захарно петле” разполага с квалифициран персонал, който осъществява работа на високо професионално ниво с вярата, че тези деца утре ще бъдат достойни хора, способни да градят своето бъдеще, да се справят с предизвикателствата на новото време, но също така да мечтаят и превръщат мечтите си в реалност.

по ред Длъжност Име, презиме, фамилия Образование и ПКС
1
директор Цветанка Трифонова Лазарова Висше-магистър
2 главен учител Тони Николова Табакова Висше-магистър ІІІ ПКС
3 старши учител Иванка Христева Кутрова Весше-магистър
4 старши учител Нешка Маринова Дочина Висше-магистър
5 старши учител Людмила Будакова – Борукова Висше-магистър – ІІІ ПКС
6 старши учител Преслава Гугува-Пашунова
Висше-бакалавър
7 старши учител Павлинка Йорданова Иванова Висше-бакалавър
8 старши учител Вилина Чолакова-Стоянова Висше-магистър  -V ПКС
9 старши учител Нонка Антова-Пехливанова Висше-магистър – ІV ПКС
10 старши учител Елка Николаева Николова Висше-магистър – ІV ПКС
11 старши учител Милена Петрова Кротнева Висше-бакалавър- V ПКС
12 учител Десислава Георгиева Стоянова-Тотева Висше-магистър
13 учител Петя Тодорова Кацарова Висше-бакалавър V ПКС
14  учител Йорданка Стоянова Манолова Висше-магистър – ІV ПКС
15 учител Веселка Петкова Гуджерова Висше-магистър – V ПКС
16 учител Ирена Данчева Ковачева Висше-бакалавър
17
учител
Дияна Иванова Толева Висше-бакалавър
18 учител Мария Илиева Пенева
Висше-магистър – ІV ПКС
19 учител Теодора Иванова Петрова Висше-магистър
20 учител Христина Стоянова Аскерлакова Висше-бакалавър
21 0.5 ст.  учител Муз.
Олга Борисова Тотова Висше-магистар
22 0.5  учител Муз.
Йоана ИвановаВелкова
 Висше-бакалавър-V ПКС
23 ЗАС Мария Петрова Гърнева Висше-бакалавър
24 домакин Марияна Тодорова Тодорова средно
25 домакин Иванка Йорданова Ангелова средно
26 готвач Величка Илиева Апостолова Средно с квалификация
27 помощник готвач Величка Илиева Шумарова Средно с квалификация
28 готвач Мария Иванова Кузманова
 Средно с квалификация
29 работник кухня Веселка Тодорова Заралиева Средно
30 0,5 раб. кухня Мая ВенциславоваХристова основно
31 Пом. възпитател Димка Стойнова Георгиева Средно с квалификация
32 Пом. възпитател Марина Георгиева Събева средно
33 Пом. възпитател Мария Милкова Ламбова Средно с квалификация
34 Пом. възпитател Марияна Христова Челенгирова Средно с квалификация
35 Пом. възпитател Жана Любенова Иванова средно
36 Пом. възпитател Емилия Христова Георгиева Средно с квалификация
37 Пом. възпитател Стоянка Кръстева Мерджанова средно
38 Пом. възпитател Здравка Митева Казиска средно
39 чистач Живка Тотева Апостолова основно
40 Пом. възпитател Върбинка Стоянова Стоянова Средно с квалификация
41 РПС Стоян Костадинов Тотев средно с квалификация
42 общ работник Христо Петров Христозов средно