2022 година

Обявление за поръчка ЗОП

Решение за публикуване

Техническо предложение ОП-1-2-3-4

Указания за участие

Ценово предложение ОП-1-2-3-4

Технически спецификации ОП-1

Технически спецификации ОП-2

Технически спецификации ОП-3

Технически спецификации ОП-4

2021 година

Обявление за поръчка – ЗОП

Решение за публикуване

Техническо предложение

Указания за участие

Ценово предложение

Технически спецификации – част 1

Технически спецификации – част 2

Технически спецификации – част 3

Стандартизиран образец – част 1

Стандартизиран образец – част 2

Стандартизиран образец – част 3

2020 година

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/04/Протокол-на-Комисията-по-ОП-от-31.3.2020г.-за-храна.pdf

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Obr.zip

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/proekt_dogovor-converted.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/ukazania-2.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Технически-спецификации.zip

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Приложение-№-3-.docx

https://www.zaharnopetle.eu/wp-content/uploads/2020/03/Обява-АОП.pdf